ALV 2015


Notulen ALV 2015


 


ALV 2014


Uitnodiging ALV 17-09-2014    Notulen ALV 17-9-2014


 


ALV 2013


 Notulen ALV 16-9-2013         Powerpoint ALV 16-9-2013 


ALV 2012


 Notulen ALV 05-09-2012    powerpoint ALV 05-09-201


  Uitnodiging ALV 05-09-2012                                                                        


 


ALV 2011   


Uitnodiging ALV 14-09-2011       Presentatie ALV 14-09-2011     ALV 14-09-2011                   


 


Notulen ALV 19-01-2011           Uitnodiging ALV 19-01-2011


ALV 2010


Notulen ALV 08-09-2010           Bijlage bij notulen ALV 08-09-2010


 


      Uitnodiging ALV 08-09-2010


 


        Notulen Extra ALV 26-05-2010             Presentatie Extra ALV 26-05-2010


 


     Notulen ALV 13-01-2010           Bijlage I Sponsorplan